Lucyna Knop

Ukończyłam: studia podyplomowe w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie na kierunku Edukacja Elementarna. Pedagogika Montessori studia magisterskie na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu na kierunku geografia, Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu; dwuletni kursu kwalifikacyjny w zakresie rękodzieła artystycznego w Małopolskim Uniwersytecie Ludowym we Wzdowie zakończony dyplomem z ceramiki i koronki.
Odbyłam praktyki ceramiczne w Katedrze Ceramiki na Wydziale Ceramiki i Sztuki ASP we Wrocławiu, kurs ceramiki artystycznej II i III stopnia.
Prowadziłam wiele warsztatów ceramicznych w różnych placówkach (przedszkola, szkoły, bibliotece, muzeum), dla zróżnicowanej grupy wiekowej i społecznej. Organizowałam warsztaty ceramiczne i papierowe dzieła sztuki w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i polityki Społecznej, FIO – Warsztaty sztuki dla dzieci i młodzieży „Aktywne lato”; w pracowni ceramicznej warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży – Aktywne lato, projekt był realizowany dzięki dotacji od sponsorów; udział charytatywny w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy – prowadzenie warsztatów ceramicznych. Obecnie jestem Wiceprezesem Stowarzyszenia Działań Kulturalnych, Edukacyjnych i Ekologicznych „Wzrastaj”. Byłam Prezesem Klubu Malucha Montessori Kot Spółdzielnia Socjalna, gdzie pracowałam jako nauczyciel Montessori.

prana