Jola Gmich-Stoch

Jolanta Gisman-Stoch. Od 15 lat związana z bielską szkołą tai chi Yang: http://www.taichiyang.pl/
Prowadzi grupy w Cieszynie oraz w Jastrzębiu-Zdroju.
Równocześnie jest nauczycielem akademickim i nauczycielem sztuki. Jej zainteresowania i praktyka obejmują holistyczną pedagogikę, twórczość, samorozwój, doświadczenie bezpośrednie, terapię i edukację artystyczną. Jest współautorką książki:Malcolm Ross with Jolanta Gisman-Stoch „Cultivating Arts in Education and Therapy” (Kultywowanie sztuk w edukacji i terapii) Routhledge , London, New York 2011. Książka jest propozycją spojrzenia na proces twórczy z perspektywy zarówno myśli europejskiej jak i chińskiej teorii pięciu przemian.